Centralni registar je dana 09.09.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA VLASENICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 11. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSVL-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 6.000,01 KM po osnovu kamate.