Centralni registar je dana 31.07.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština MODRIČA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 2. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSMR-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 120.669,05 KM od čega je 83.454,41 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 37.214,64 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 30.07.2020 godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština MODRIČA izvršio uplatu vrijednosti 2. anuiteta.