Centralni registar je dana 29.07.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 2. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-A.

Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 40.140,24 KM od čega je 32.746,82 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 7.393,42  KM po osnovu kamate.

Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 29.07.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 2. anuiteta.