Centralni registar je dana 30.06.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 40.140,21 KM od čega je 32.556,88 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 7.583,33  KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 26.06.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.