Centralni registar je dana 30.06.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD CREDIS aD BANJA LUKA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 3. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake CRRF-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi  186.666,68 KM od čega je  166.666,68 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 20.000,00 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 30.06.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD CREDIS aD BANJA LUKA  izvršio uplatu vrijednosti 3. anuiteta.