Centralni registar je dana 29.06.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka,izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 11. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PPMK-O-F.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi  34.884,68 KM od čega je  29.320,27 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.564,41 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 29.06.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka izvršio uplatu vrijednosti 11. anuiteta.