Centralni registar je dana 30.06.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 12. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSRS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 4.076.477,20 KM po osnovu glavnice i 244.588,86 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.