Centralni registar je dana 21.05.2020. godine poništio udjele otvorenog investicionog fonda za koje je izvršen otkup:

Naziv emitenta DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka u ime i za računOAIF sa javnom ponudom Jahorina Koin
Sjedište emitenta Svetozara Markovića 5/5, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000136761580
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS JP-A-14
Vrsta hartije udio u OIF
Lokalna oznaka hartije JKIP-U-A
Nominalna vrijednost hartije bez nominalne vrijednosti
ISIN kod BA100JKIPUA6
CFI kod EUOISR
Broj udjela koji se poništavaju 58.095
Broj udjela koji ostaju u opticaju 1.489.864