Centralni registar je dana 21.05.2020. godine poništio udjele otvorenog investicionog fonda za koje je izvršen otkup:
Naziv emitenta DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka u ime i za računOAIF sa javnom ponudom Polara Adriatic Fond
Sjedište emitenta Svetozara Markovića 5/5, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000136761250
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS JP-A-22
Vrsta hartije udio u OIF
Lokalna oznaka hartije PADP-U-A
Nominalna vrijednost hartije bez nominalne vrijednosti
ISIN kod BA100PADPUA5
CFI kod EUOISR
Broj udjela koji se poništavaju 39.308
Broj udjela koji ostaju u opticaju 1.197.723