Centralni registar je dana 23.03.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOZARSKA DUBICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 30. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KDRF-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 100.841,58 KM od čega je 58.474,70 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 42.366,88 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 23.03.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Kozarska Dubica izvršio uplatu vrijednosti 30. anuiteta.