Centralni registar je dana 20.03.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 9. kupona obveznice emitenta, lokalne oznake OSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 48.125,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 19.03.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Srbac izvršio uplatu vrijednosti 9. kupona.