Centralni registar je dana 11.02.2020. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000132538115      
Vrsta hartije trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije RS20-T02
Broj hartija 3.999
Nominalna vrijednost hartije 10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 39.990.000,00 KM
Redni broj emisije pedesetdeveta emisija
Tip emisije primarna emisija
Rok dospijeća 10.08.2020. godine
ISIN kod BA10RS20T022
CFI kod DMZTGR