Centralni registar je dana 10.02.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA VLASENICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSVL-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 6.000,01 KM po osnovu kamate.