Centralni registar je dana 17.01.2020 godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra, emitenta TOPLANA AD Banja Luka i jemca GRAD BANJA LUKA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TPBL-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 372.665,59 KM od čega je 191.326,41 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 181.339,18 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 16.01.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je jemac izvršio dobrovoljno ispunjenje emitentove obaveze uplatom vrijednosti 4. anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.