Centralni registar je dana 15.01.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP VODOVOD AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 15. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake VDVS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 5.208,34 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 14.01.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP Vodovod ad Srbac izvršio uplatu vrijednosti 15. anuiteta.