Centralni registar je dana 14.01.2020. godine poništio udjele otvorenog investicionog fonda za koje je izvršen otkup:
Naziv emitenta DUIF Polara invest ad Banja Luka u ime i za račun OAIF Jahorina Koin
Sjedište emitenta Petra Preradovića 21, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000136761580
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS JP-A-14
Vrsta hartije udio u OIF
Lokalna oznaka hartije JKIP-u-A
Nominalna vrijednost hartije bez nominalne vrijednosti
ISIN kod BA100JKIPUA6
CFI kod EUOISR
Broj udjela koji se poništavaju 421.641
Broj udjela koji ostaju u opticaju 1.547.959