Centralni registar je dana 10.12.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ, izvršio obračun za dospjeli 19. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OKVI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 25.033,37 KM po osnovu glavnice i 1.524,53 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.