Centralni registar je dana 04.12.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD, izvršio obračun za dospjeli 19. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake ISKP-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 42.973,93 KM po osnovu glavnice i 2.617,11 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.