Centralni registar je dana 04.12.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta REPUBLIKA SRPSKAMINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000132538115      
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije RSBD-О16
Broj hartija 35.800
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 35.800.000,00 КМ
Redni broj emisije tridesetsedma emisija (37)
Tip emisije primarna emisija
Rok dospijeća 04.12.2026.
ISIN kod BA10RSBDO165
CFI kod DBFTGR