Centralni registar je dana 03.12.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 5. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-G.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 10.000.000,00 KM po osnovu glavnice i 550.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.