Centralni registar je dana 02.12.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PFIN-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 47.004,55 KM od čega je 37.004,56 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 9.999,99 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 02.12.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.