Centralni registar je dana 05.11.2019. godine poništio udjele otvorenog investicionog fonda za koje je izvršen otkup:
Naziv emitenta DUIF Euroinvestment a.d. Banja Lukau ime i za račun OAIF sa javnom ponudomEuroinvestment Fond
Sjedište emitenta Njegoševa 50, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000136760017
Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS JP-A-15
Vrsta hartije udio u OIF
Lokalna oznaka hartije EIOP-U-A
Nominalna vrijednost hartije bez nominalne vrijednosti
ISIN kod BA100EIOPUA9
CFI kod EUOGSR
Broj udjela koji se poništavaju 156.643
Broj udjela koji ostaju u opticaju 925.804