Centralni registar je dana 09.10.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti emitovanih javnom ponudom, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta REPUBLIKA SRPSKAMINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta 107000132538115      
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije RSBD-О15
Broj hartija 30.000
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 30.000.000,00 КМ
Redni broj emisije tridesetšesta emisija
Tip emisije primarna emisija
Rok dospijeća 09.10.2029.
ISIN kod BA10RSBDO157
CFI kod DBFTGR