Centralni registar je dana 08.10.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog 18. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 28.696,84 KM po osnovu glavnice i 3.004,73 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.