Centralni registar je dana 09.08.2019. godine poništio udjele otvorenog investicionog fonda za koje je izvršen otkup:

Naziv emitenta

DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka u ime i za račun OAIF sa javnom ponudom Bors Invest Fond

Sjedište emitenta

Vidovdanska 33, Banja Luka

Matični broj emitenta

 107000136760347

Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS

 JP-A-16

Vrsta hartije

udio u OIF

Lokalna oznaka hartije

BOSP-U-A

Nominalna vrijednost hartije

bez nominalne vrijednosti

ISIN kod

BA100BOSPUA4

CFI kod

EUOGSR

Broj udjela koji se poništavaju

26.730

Broj udjela koji ostaju u opticaju

578.127