Centralni registar je dana 08.08.2019. godine poništio udjele otvorenog investicionog fonda za koje je izvršen otkup:

Naziv emitenta

DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka u ime i za račun OAIF Profit Plus

Sjedište emitenta

Vidovdanska 33, Banja Luka

Matični broj emitenta

 107000136663477

Identifikacioni broj fonda kod KHOV RS

JP-A-10

Vrsta hartije

udio u OIF

Lokalna oznaka hartije

PPLP-u-A

Nominalna vrijednost hartije

bez nominalne vrijednosti

ISIN kod

BA100PPLPUA6

CFI kod

EUOGSR

Broj udjela koji se poništavaju

149.375

Broj udjela koji ostaju u opticaju

1.575.189