Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 08.08.2019. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu kupca iz XVII emisije akcija lokalne oznake SODJ-R-A emitenta Wiener osiguranje Viena Insurance Group a.d. Banja Luka, s obzirom na to da je emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze ad Banja Luka.