Centralni registar je dana 07.08.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun za dospjeli 17. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-B.

Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 18.232,88 KM po osnovu glavnice i 2.588,88 KM po osnovu kamate.

Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.