Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Fabrika obuće „FOMG“ a.d. Mrkonjić Grad da je Centralni registar dana 11.06.2019. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Bema d.o.o. Banja Luka.Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.