Centralni registar je dana 11.06.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BROD, izvršio obračun za dospjeli 18. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OBDI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 251.895,61 KM po osnovu glavnice i 26.375,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.