Centralni registar je dana 10.06.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština Istočno Novo Sarajevo, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake INSR-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 230.996,72 KM od čega je 118.496,72 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 112.500, KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 10.06.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Istočno Novo Sarajevo izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.