Centralni registar je dana 10.06.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ, izvršio obračun za dospjeli 18. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OKVI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 24.304,24 KM po osnovu glavnice i 2.253,66 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.