Centralni registar je dana 15.03.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun obaveza za dospjeli deveti anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-F.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 5.255.522,40 KM po osnovu glavnice i 131.390,11 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.