Centralni registar je dana 11.02.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. kupon obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-M.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 33.000.000,00 KM po osnovu glavnice i 1.155.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 3 dana od dana dospijeća kupona.