Centralni registar je dana 07.02.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun za dospjeli 16. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 17.637,60 KM po osnovu glavnice i  3.184,15 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.