Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 11.01.2019. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske ad Banja Luka, Fonda za restituciju Republike Srpske ad Banja Luka i Akcijskom fondu Republike Srpske ad Banja Luka, kupaca iz II emisije obveznica lokalne oznake TPPD-O-B, emitenta Toplana ad Prijedor, ponuda za kvalifikovane investitore, s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti odobrila Jedinstven Prospekt za uvrštenje na berzu, a emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze ad Banja Luka.