Centralni registar je dana 08.01.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 30.000,00.KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 08.01.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Toplana ad Prijedor izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.