Centralni registar je na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun dospjelog 11. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake RSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 173.596,20 KM po osnovu glavnice i 13.020,05 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.