Centralni registar je, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 3. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake RSBD-O-L.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 7.051.600,00 KM po osnovu glavnice i 740.418,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.