Centralni registar je dana 04.12.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD, izvršio obračun za dospjeli 17. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake ISKP-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 40.507,08 KM po osnovu glavnice i 5.084,01 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.