Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
MDPF-O-D
Broj kupona/anuiteta
20
Naziv emitenta
MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća
7.7.2024
Datum obračuna
8.7.2024
Rok plaćanja na račun CR
9.7.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
44.767,94
Kamata
5.001,99
Ukupno
49.769,93
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
10.7.2024