Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
TPPD-O-B
Broj kupona/anuiteta
67
Naziv emitenta
Toplana ad Prijedor
Datum dospijeća
6.7.2024
Datum obračuna
8.7.2024
Rok plaćanja na račun CR
18.7.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
0,00
Kamata
30.000,00
Ukupno
30.000,00
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
10.7.2024