Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
 VDKZ-O-A
Broj kupona/anuiteta
41
Naziv emitenta
 Vodovod ad Kozarska Dubica
Datum dospijeća
10.7.2024
Datum obračuna
10.7.2024
Rok plaćanja račun CR
15.7.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
7.322,84
Kamata
6.567,57
Ukupno
13.890,41