Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
RSBD-O21
Broj kupona/anuiteta
4
Naziv emitenta
Republika Srpska - Ministarstvo finansija
Datum dospijeća
10.7.2024
Datum obračuna
10.7.2024
Rok plaćanja
3 dana od dana dospijeća
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
0,00
Kamata
800.000,00
Ukupno
800.000,00