Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
OSVL-O-A
Broj kupona/anuiteta
57
Naziv emitenta
Opština Vlasenica
Datum dospijeća
9.6.2024
Datum obračuna
10.6.2024
Rok plaćanja račun CR
11.6.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
12.593,32
Kamata
4.284,70
Ukupno
16.878,02
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
9.7.2024