Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice MDPF-O-D
Broj kupona/anuiteta 19
Naziv emitenta MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća 7.6.2024
Datum obračuna 7.6.2024
Rok plaćanja na račun CR 11.6.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica 44.489,89
Kamata 5.280,07
Ukupno 49.769,96
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti u roku
Datum isplate vlasnicima 11.6.2024