Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
MDPF-O-B
Broj kupona/anuiteta
31
Naziv emitenta
MKD Pro Fin doo Istočno Sarajevo
Datum dospijeća
9.6.2024
Datum obračuna
10.6.2024
Rok plaćanja račun CR
11.6.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
53.936,69
Kamata
2.054,51
Ukupno
55.991,20
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
11.6.2024