Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
GRPR-O-A
Broj kupona/anuiteta
16
Naziv emitenta
Grad Prijedor
Datum dospijeća
1.6.2024
Datum obračuna
3.6.2024
Rok plaćanja račun CR
11.6.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
37.698,82
Kamata
20.637,22
Ukupno
58.336,04
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
u roku
Datum isplate vlasnicima
11.6.2024