Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
 
Lokalna oznaka obveznice
OPBC-O-A
Broj kupona/anuiteta
21
Naziv emitenta
Opština Bileća
Datum dospijeća
25.5.2024
Datum obračuna
27.5.2024
Rok plaćanja račun CR
4.6.2024
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM):
Glavnica
33.762,21
Kamata
14.119,38
Ukupno
47.881,59
 
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti
kašnjenje
Datum uplate u cijelosti
10.6.2024
Iznos uplate u cijelosti
47.881,59
Datum isplate vlasnicima
11.6.2024