Postupak prinudne naplate 10.anuiteta obveznice lokalne oznake DISV-O-A emitenta Drvna industrija Šipovo doo Šipovo završen je 30.05.2024. izvršenjem u cijelosti.